Любопитни факти около библиотеките по света

Историята на първата библиотека не е напълно известна. Въпреки, богатата информация, която се съхранява на този род места, за нея няма точни сведения, кога се е появила и кой е бил нейният създател. Въпреки това се постарахме да подберем малко историческа база данни, която да даде по-богата информация за това, което години наред е образовало, информирало и въвеждало в нови материи поколенията. За разликата от наши дни, когато Интернет е „отворената книга“ пред, която малки и големи затаяват дъх.

Археологически разкопки разказват за храмове с глинени плочки и клинописно писмо. Подобен род архиви бил предназначен за записи на инвентар, търговски сделки и др. като само част от документите се свеждали до теологична материя, легенди и исторически записи.

В Древен Египет в храмовете и управленският състав използвали специален папирус, съдържащ информация и важни за онова време записки. Като най-ранни архиви са открити в Угарит. Това е и древен град в Сирия. Библиотеките съдържат пергаментни свитъци и папирусни свитъци. Съществуват данни за няколко държавни, в които имало царски библиотеки. Една такава е Александрийската, която отворила врати за образованата публика, а в нея можели да се видят колекции, които за съжаление на почитателите на културата не били пълни.

Изданията на класическите и световни библиотеки, дават богата информация и възможност за бърза, достоверна и изчерпателна база данни за най-големи ресурс на библиотеките по света.

В най-големите библиотеки по света може да се намери информация от всички континенти по света, а тя разбира се разделя на класове.

Сред най-големи хранилища в света са:

– такива в развитите страни, където се поместват ценни ръкописи, национална продукция от книжа, книги от световната култура и наука, заедно с различни родове колекции.

– националните библиотеки и центровете на библиографията на дадена страна, научна информация, културно-образование.

– водещите научноизследователски институции свързани с въпроси по книгознание, библиография, библиотекознание и др.

Водеща роля при библиотеките оказват международните библиотечни организации, които са под егидата на ЮНЕСКО, ИФЛА и др.

Измежду библиотечните издания могат да се открият публикации, свързани с подобряване дейността и бъдещето на библиотеките.

Всяко едно произведение има уникалност, която е важна, за да се съхрани ресурсното богатство.